Sari la conținut

SUSTENABILITATEA
VIITORUL PAJIȘTILOR OLIGOTROFE

PAJIȘTI OLIGOTROFE

APROBĂRI DE RECOLTARE

EVALUAREA RESURSEI DE PLANTE

INSTRUIREA CULEGĂTORILOR

RECOLTAREA

ACHIZIȚIA MATERIALULUI PROASPĂT

ÎNCETAREA RECOLTATULUI

USCARE / AMBALARE

MONITORIZAREA HABITATELOR

CERTIFICAREA PRODUSULUI

BENEFICIAR

CAPITAL DURABIL

SUSTENABILITATEA
VIITORUL PAJIȘTILOR OLIGOTROFE

STUDIU DE CAZ

– ARNICA MONTANA – 

PAJISTI OLIGOTROFE

 • Landșaft cultural
 • Management practicol specific
 • Biodiversitate
 • Proprietari
 • Training

APROBĂRI DE RECOLTARE

 • ICB Cluj Napoca
 • Monumentele Naturii
 • Parcul Natural Apuseni
 • Agenția de Protecția Mediului

EVALUAREA RESURSEI DE ARNICA MONTANA

 • Stabilirea recoltei potențiale
 • Monitorizarea caracterelor biologice
 • Stabilirea recoltei sustenabile

INSTRUIREA CULEGĂTORILOR (LOCALNICI)

 • Atât înainte, cât și în timpul recoltatului
 • Recoltarea sustenabilă și calitatea
 • Manualul culegătorului

RECOLTAREA INFLORESCENȚELOR

 • Recolta propriu-zisă
 • Calitatea superioară
 • Preț echitabil

ACHIZIȚIA MATERIALULUI PROASPĂT

 • Puncte de achiziție
 • Instruirea colectorilor privind calitatea
 • Colectare și transport în condiții optime

ÎNCETAREA RECOLTATULUI

 • Evaluarea recoltatului
 • Cantitatea de inflorescențe recoltate

USCARE / AMBALARE

 • La nivel local
 • Metode specifice
 • Calitate superioară

MONITORIZAREA HABITATELOR

 • Caracteristicile ecologice și agronomice
 • Evaluarea impactului antropic
 • Alte cercetări (biodiversitate, categorii de folosință, etc.)

CERTIFICAREA PRODUSULUI

 • Inspecția habitatelor
 • Inspecția procesului de uscare
 • Verificarea documentelor

BENEFICIAR (WELEDA)

 • Beneficiar cu principii de sustenabilitate
 • Beneficiar stabil și pe termen lung
 • Evitarea intermediarului

CAPITAL DURABIL

 • Constant pe termen lung
 • Preț echitabil
 • Capital reinvestit