SOCIAL

Implicare socio-economică

      Având în considerare necesitatea antrenării unei resurse umane deosebite în activitățile agricole specifice  sortare, condiționare, uscare, etc.) societatea a elaborat un plan de incluziune socială, în activitățile desfășurate sezonier, a categoriilor defavorizate din zonă.

      Resursa umană – pentru desfășurarea activității de întreținere și recoltare a speciilor cultivate este nevoie de implicarea a 30-35 persoane angajate sezonier, iar pentru desfășurarea activităților de recoltare din flora spontană prin intermediul unui nr. de 18 puncte de achiziție, este necesară implicarea unui nr de 300-350 culegători.

Arnica montana
Pentru localnicii din

Munții Apuseni

     Zona montană s-a confruntat și continuă să se confrunte cu probleme diverse, care pe termen lung vor conduce la modificări majore, ireversibile, cu un impact deosebit asupra calității vieții la nivel regional. Datorită epuizării resurselor lemnoase generatoare de venit din aceste zone, s-a recurs la un exod populațional fără precedent.

     În consecință suprafețe considerabile de pajiști cu o biodiversitate largă au fost abandonate,
determinând modificări structurale și estetice a peisajului montan.

 

Pentru localnicii din

Câmpia Transilvaniei

Zona de câmpie a Transilvaniei înfruntă și ea probleme deosebite datorită lipsei forței de muncă, ca o consecință a exodului populațional spre Diaspora.

Comunitățile defavorizate, precum și cele de romi din aceste zone întâmpină dificultăți în asigurarea unui venit durabil, datorită lipsei școlarizării, instruirii în muncă dar și datorită
migrației sezoniere.

galbenele

     În aceste condiții BIOFLORA APUSENI și-a însușit ca obiectiv major crearea unor noi izvoare de venit pentru comunitățile locale și conservarea biodiversității și peisajului montan. Folosirea sustenabilă a biodiversității și adăugarea de valoare la nivel local va contribui la conștientizarea localnicilor privind importanța resurselor montane ca motor al economiei regionale.