CALITATE

Alături de sustenabilitate și biodiversitate, calitatea reprezintă unul dintre obiectivele principale în toate activitățile întreprinse în cadrul Bioflora Apuseni.

Preocupările continue în ceea ce privește asigurarea de produse de calitate superioară, au determinat adoptarea unei serii de măsuri menite să contribuie la realizarea acestui obiectiv.

Aceste măsuri sunt în permanentă perfecționare având ca fundament cercetările științifice din domeniu și cuprind:

EVALUAREA

Evaluarea corectă a resurselor biologice disponibile în funcție de zona de proveniență;

INSTRUIREA

Instruirea și perfecționarea personalului implicat în acțiunile de recoltare, colectare și procesare;

ASIGURAREA

Identificarea eventualelor riscuri și asigurarea de măsuri complementare;

EFICIENȚĂ

Creșterea eficienței muncii prestate pe tot parcursul obținerii produselor finite;

MANAGEMENT

Management integrat pentru proceduri operaționale și proceduri de sistem / ansamblu;

CALITATE

Colaborare strânsă cu organismul de certificare pentru asigurarea sistemului calității.

Galbenele
Specia Tipul de produs Certificat ecologic
Arnica montana – arnică

Inflorescențe uscate
Inflorescențe proaspete

Da
Viola tricolor – trei frați pătați
Plante uscate
În curs de certificare
Calendula officinalis – gălbenele
Flori uscate
Da
Helianthus annuus – floarea soarelui
Flori uscate
În curs de certificare
Centaurea cyanus – albăstrele
Flori uscate
Da
Trifolium pratense – trifoi

Flori uscate

Da
Prunus spinosa – porumbar

Flori uscate
Fructe proaspete

Da
Crataegus monogyna – păducel

Flori proaspete și uscate
Frunze proaspete și uscate
Fructe proaspete

Da
Euphrasia rostkoviana – silur

Plante proaspete
Plante uscate

Da
Primula veris – ciuboțica cucului

Flori uscate

Da
Equisetum arvense – coada calului
Plante uscate
Da
Capsella bursa pastoris – traista ciobanului
Plante uscate
Da
Aegopodium podagraria – picioru' caprei
Plante uscate
Da
Plantago major – pătlagină
Frunze uscate
Da
Oxalis acetosella – măcrișul iepurelui
Plante uscate
Da
Picea abies – molid
Muguri proaspeți
Da
Sanicula europea – sânișoară
Plante uscate
Da
Betula pendula – mesteacăn
Frunze proaspete
Da